Alexanderplatz

Roku 1805, krátce před přechodem starého roku v nový, car Alexander I. navštívil Berlín. Na jeho počest dostává dřívější „Ochsenplatz“ své dnešní jméno. Náměstí ve středním Berlíně ukazuje na bohaté události dějin, vypráví o dobrých a špatných časech.